วันที่  23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา   มูลนิธิ วิเชียร-ปราณี เผอิญโชค และ กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณ ศักดิ์ชัย คมกฤส ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) มอบรถยนต์กระบะจำนวน 2 คัน ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมี นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบรถยนต์กระบะ เพื่อใช้รับส่งผู้ป่วย COVID-19 และใช้ขนสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยนอกสถานที่เป็นการเร่งด่วน อีกทั้งยังได้นำอาหารและของหวานมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 250 คน บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมส่งพลังและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านรวมไปถึง คนไทยทุกคน ร่วมฝ่าฟันและผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528