ไทยรุ่งได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลศิริราชมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541 จนปัจจุบันนี้ครับ จำนวนโลหิตที่ได้กว่า 2.12 ล้าน c.c และเมื่อ 24 กันยายน 2562 (วันมหิดล) พนักงานหัวใจไทยรุ่งทุกคนได้เข้าร่วมกันบริจาคโลหิตมากถึง 117 คนเลยทีเดียว นับว่าเป็นทำบุญกุศลที่มีค่ามากๆนะครับ เพราะเราช่วยต่อชีวิตให้กับผู้คน และยังเป็นสิ่งดีๆที่พนักงานส่วนใหญ่ยินดีและตั้งใจ เต็มใจ ที่จะทำมาโดยตลอดครับและในวันมหิดลปีนี้ทางบริษัทไทยรุ่งก็ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง 10 ปีขึ้นไปโดยเข้ารับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ในหลวง ร.10) โดยมีคุณพัฒนศรณ์ เผอิญโชค เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานโล่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528