เมื่อวันศุกร์ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง กรุ๊ป และมูลนิธิ วิเชียร-ปราณี เผอิญโชค นำโดยท่าน ดร.ปราณี  เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร, คุณสมพงษ์ เผอิญโชค  บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบุคคลากรทางกรแพทย์และผู้ป่วยโควิด19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร รับมอบเงินจำนวน 60,000.- อีกทั้งยังเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยCovid-19 มูลค่า 120,000 .- จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ อีกด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528