เมื่อวันศุกร์ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง กรุ๊ป และมูลนิธิ วิเชียร-ปราณี เผอิญโชค นำโดยท่าน ดร.ปราณี  เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร, คุณสมพงษ์ เผอิญโชค โดยมี นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 600,000.- นำเงินบำรุงโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับผู้ป่วยCovid-19และโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528