เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง กรุ๊ป และมูลนิธิ วิเชียร-ปราณี เผอิญโชค นำโดยท่านดร.ปราณี  เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร, คุณสมพงษ์ เผอิญโชค, คุณแก้วใจ เผอิญโชค และตัวแทนผู้บริหาร บริจาคเงิน 1,300,000 บาท และเครื่องให้ออกซิเจน High Flow 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบโดย พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ ห้อง พรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528