เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดกิจกรรมโครงการ MOL ปันสุข...ปลอดภัยกับไทยรุ่ง มอบสิ่งของเครื่องใช้อาหารและถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙  ณ วัดบางบัว เขตบางเขต กรุงเทพฯ นำโดย คุณแก้วใจ เผอิญโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณพงศ์ศักดิ์ พัฒนไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ , คุณ อติคุณ เผอิญโชค ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๕ ร่วมบริจาคเงินพร้อมมอบรถ TR TRANSFORMER ให้กับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อใช้สนับสนุนทำกิจกรรม MOL ปันสุข...ปลอดภัยกับไทยรุ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528