พวกเราชาวไทยรุ่งได้จัดส่งเก้าอี้สุขา จำนวน 700 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมส่งรถ Transformer และรถบรรทุก เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528