เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยพิธีสวนสนามในครั้งนี้ยุทโธปกรณ์ที่นำมาสวนสนามของทุกเหล่าทัพ เช่น ยานเกราะล้อยาง stryker BTR-3E1 รถถัง M60A3 ปืนใหญ่ 105 มม., 155 มม. ปตอ. 35 มม. รถบรรทุกจรวด หลายลำกล้อง รถถัง OPLOT รถถัง VT-4 โดยทางกองทัพอากาศได้นำรถดัดแปลงโดยนำรถ Tr-Transformer ดัดแปลงเป็นรถบรรทุกจรวดแบบบุคคลของกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ กองทัพอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในการเดินสวนสนามสำหรับวันสำคัญของชาติในครั้งนี้ด้วย ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงของชาวไทยรุ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528