เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนจักรยานจำนวน 50 คัน และ ของขวัญสำหรับเด็ก และ เยาวชน จำนวน 100 ชุด มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 263 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528