เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา  มูลนิธิ วิเชียร-ปราณี เผอิญโชค นำโดย ดร. ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณ สมพงษ์ เผอิญโชค , คุณ แก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ และ คุณ วุฒิชัย เผอิญโชค มอบเงินให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ COVID-19 ซึ่งในปัจจุบันทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีไม่เพียงพอต่อการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยมี นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528