เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า victoria Gardens กลุ่ม บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำความดี บริจาค โลหิต ให้กับ คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล ร่วมฝ่าวิฤติ!! โรงพยาบาลขาดเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับทางโรงพยาบาลวชิระ จำนวนโลหิตที่ได้จำนวน 104 ถุง พนักงานหัวใจไทยรุ่งทุกคนได้เข้าร่วมกันบริจาคโลหิต นับว่าเป็นทำบุญกุศลที่มีค่ามากๆ เพราะเราช่วยต่อชีวิตให้กับผู้คน และยังเป็นสิ่งดีๆที่พนักงานส่วนใหญ่ยินดีและตั้งใจ เต็มใจ ที่จะทำมาโดยตลอด นับว่าความภาคภูมิใจของชาวไทยรุ่งที่ได้ร่วมกันทำความดีและพวกเราก็จะดำเนินการบริจาคโลหิตเช่นนี้ตลอดไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 092-2592528